Trauma en angst verwerking

NLP voor het verwerken van trauma en angst.

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren.

Neuro heeft met het brein te maken, je hersens. In je brein zijn bepaalde patronen vastgelegd, al dan niet afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen in je leven, die er voor zorgen dat je goed of slecht voelt.

Linguistisch gaat over taal. De taal waarmee je met vooral met jezelf communiceert, maar ook met anderen.

Programmeren wil zeggen, het veranderen van negatieve patronen in positieve patronen in je brein zodat jij je weer goed voelt.

  • Trauma verwerking

Sommige dingen uit het verleden blijven hangen. Ze zijn latent aanwezig en beïnvloeden ons leven. In feite heeft iedere vroegere gebeurtenis wel een zekere invloed op ons heden, maar sommigen zijn manifest negatief en beperken ons om gelukkig en gezond te leven. 

Wat in feite de invloed uitoefent is niet de traumatiserende gebeurtenis zelf, maar de weerslag die het heeft gekregen in onze innerlijke wereld, de emoties die je dagdagelijks bewust en onbewust met je meedraagt.

Wat voor één persoon een trauma wordt, voor iemand anders iets dat ze zich later niet eens herinneren. Iedereen programmeert diens ervaringen anders en uit die programmatie komen gevoelens voort en beperkende of bekrachtigende gedachten. Je hebt het gevoel vast te zitten in je verleden en daardoor met moeite je toekomst kan zien.

Weten waarom en hoe precies iets gebeurd is, kan helpen. Maar het kan evengoed het trauma en je programmatie versterken doordat je er voortdurend aan denkt. In mijn praktijk neem ik dat risico niet, in plaats van de gebeurtenis verder te onderzoeken, werk ik rechtstreeks met je innerlijke programmatie en geef ze een nieuwe positieve invulling. Zodat je weer ruimte krijgt in jezelf en eigen mogelijkheden.

Want ondanks negatieve en traumatische gebeurtenissen, blijf  jij de architect van je eigen leven en pas wanneer je van jezelf houdt kan je van iemand anders houden.

  • Angst & fobie 

Iedereen is wel eens bang en dat is goed, angst houdt ons alert en beschermt ons in een gevaarlijke situatie. Een fobie waarschuwt voor een situatie die niet gevaarlijk is. Het is een overmatige, irrationele angst voor een situatie, plaats, object, persoon of dier. Meestal weet degene met de fobie ook rationeel dat er geen gevaar is, maar de angst neemt het over. Vaak gebeurt dit onbewust en wordt dit een gewoonte met nare gevolgen.

Zit de angst je  functioneren in het dagelijks leven in de weg? Besef jij dat je angst overdreven of niet realistisch is en je wil deze overwinnen?

Tijdens een NLP sessie probeer ik je  ervan te overtuigen dat de angst of fobie niet langer nut heeft. Je onderbewustzijn neemt deze nieuwe overtuiging aan en dat zorgt ervoor dat je fobie verdwijnt, zodat jij je gedachten en lichaam terug helemaal onder controle hebt en het leven opnieuw lachend tegemoet kan stappen.